Zarządzanie

Firma Platinum House zajmuje się również zarządzaniem – administrowaniem nieruchomościami. Obsługujemy nieruchomości o dowolnej powierzchni użytkowej. Naszą pracę usprawnia nowoczesne oprogramowanie. Ponadto współpracujemy ze sprawdzonymi, rzetelnymi firmami zewnętrznymi świadczącymi rozmaite usługi na rzecz nieruchomości.

Zakres naszych usług jest ustalany indywidualnie, według oczekiwań klienta. Główne czynności tzw. zwykłego zarządu polegają m.in. na:

-prowadzeniu ewidencji zasobów budynków i właścicieli lokali
-prowadzeniu dokumentacji technicznej nieruchomości oraz ksiąg obiektu budowlanego
-zapewnieniu utrzymania nieruchomości zgodnie z wymogami prawa
-zapewnieniu utrzymania w należytej czystości i porządku pomieszczeń nieruchomości służących do wspólnego użytku
-zapewnieniu bieżącej konserwacji i napraw
-zabezpieczenia mienia
-niezbędną obsługę prawną
-obsłudze zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, przedkładaniu propozycji rocznego planu gospodarczego
-dokonywaniu rozliczeń poprzez rachunek bankowy
-prowadzeniu obsługi finansowo – księgowej
-sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
-rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu.
-wykonywaniu innych czynności wyżej nie opisanych a niezbędnych do prawidłowego administrowania nieruchomością.